OZNÁMENÍ: Projekt Lidé PRO končí. Dodržíme slib a podpoříme opozici.

24.03.2021 09:00

OZNÁMENÍ: Projekt Lidé PRO končí. Dodržíme slib a podpoříme opozici.

Projekt Lidé PRO končí. Nepodařilo se nám sebrat dost podpisů. Proto dodržíme svůj slib. Nebudeme tříštit politické spektrum další malou stranou. Odstupujeme a podpoříme opoziční demokratické strany.

Cílem nás všech zůstává přesvědčivé vítězství demokratického tábora v nadcházejících volbách, stejně jako dlouhodobé zastání pro odstrkované a opomíjené skupiny lidí.

Rozcházíme se v dobrém, i když se naše představy, jak tohoto cíle dosáhnout, liší. Mikuláš Minář vidí jako klíčové podpořit v nadcházejících volbách stávající opoziční koalice a netříštit politické spektrum další malou stranou. Čtyři tváře hnutí však vidí i další možnosti. Proto chtějí pokračovat v politické činnosti a promluvit do nadcházejících voleb jiným způsobem.

VYSVĚTLENÍ

      Když jsme na začátku prosince ohlásili náš záměr založit politické hnutí Lidé PRO, vedl nás k tomu jeden hlavní cíl. Rozhýbat zaseklou politickou situaci. Získat k účasti ve volbách alespoň část nevoličů a oslovit lidi zklamané politickým vývojem v ČR (včetně zklamaných voličů ANO). Stávající opozici se totiž tyto skupiny dlouhodobě nedařilo oslovit. Bez zásadního posílení opozice a zisku nových voličů však půjde po volbách sestavit stabilní demokratickou vládu jen velmi obtížně.

      K oslovení těchto voličů jsme zvolili unikátní cestu: celonárodní podpisové referendum. Díky přímému osobnímu kontaktu je totiž možné dostat se i k lidem, kteří politiku nesledují, a politickým stranám spíše nedůvěřují. Chtěli jsme tak vytvořit nejen novou politickou stranu, ale také společenské hnutí. Proto jsme měřítkem naší relevance učinili množství sebraných podpisů.

      Bohužel se ukázalo, že nezvládnutá pandemie a několikaměsíční proticovidová opatření nám plánovanou masivní kontaktní kampaň znemožnily. COVID změnil i celkovou společenskou atmosféru: lidé se stáhli do sebe, narostla polarizace, skepse i únava. Tuto krustu se nám nepodařilo prorazit.

      Samotný vznik hnutí a kandidaturu jsme podmínili získáním půl milionu podpisů do voleb, nejméně však 100 tisíc do konce března. Tyto milníky jsme zvolili proto, aby bylo zřejmé, zda je po novém hnutí dostatečná poptávka a zda tím pádem nehrozí vznik další malé strany, která pouze roztříští politické spektrum, ubere opozici nějaké voliče a nakonec se nedostane do parlamentu. Buď pořádně, anebo vůbec.

      Ke konci března se nám podařilo získat téměř 40 tisíc podpisů. Je to úctyhodné číslo a každého podpisu si velice vážíme. Na eliminování rizika vzniku malé strany však zdaleka nestačí. Proto jsme se z výše uvedených objektivních důvodů rozhodli projekt Lidé PRO ukončit.

CO DÁL

      Zároveň chceme v souladu s naším počátečním závazkem vyjádřit jasnou podporu stávajícím opozičním demokratickým stranám. Přesvědčivé vítězství demokratického tábora v těchto rozhodujících volbách pokládáme za to nejdůležitější.

      Aktivita dosavadních představitelů hnutí ve veřejném prostoru tím ale nekončí. Dál budeme v rámci svých možností přesvědčovat lidi, aby v říjnu šli volit a podpořili ukončení škodlivého vládnutí Andreje Babiše, jehož neschopnost, populismus a zneužívání moci mají pro naši zemi tragické důsledky. V této činnosti je odhodláno pokračovat i velké množství našich dobrovolníků.

      Současně chceme vyzvat všechny aktivní občany i opoziční strany sdružené v koalicích Piráti/STAN a SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), aby svou pozornost mnohem výrazněji zaměřili na nevoliče, zklamané voliče vládních stran (jejichž počet rychle narůstá) a na seniory. Jedině tak máme totiž všichni šanci, že ke kýžené a prospěšné změně po říjnových volbách skutečně dojde.

 

Mikuláš Minář řekl:

Plníme slovo a držíme slib. Věřím, že jsme celkové situaci prospěli. Aktivizovali jsme stovky dobrovolníků. Oslovili jsme tisíce nových lidí, kteří politiku tolik neřešili, ale díky nám se začali více zajímat. Vnesli jsme do veřejné debaty nesmírně důležitý důraz na lidi a regiony, na které se zapomíná. Pokud má naše země jít nahoru, musíme jít nahoru všichni. Spoluvytvářeli jsme na opoziční strany tlak, aby dotáhly své spojenectví. A když se ukázalo, že poptávka po nové straně není tak velká, odstupujeme v jejich prospěch, abychom netříštili. Přesvědčivé vítězství demokratického tábora je totiž pro tyto volby to nejdůležitější.

Naše úsilí mělo velký smysl. A bude pokračovat dál. Ne sice pod hlavičkou Lidé PRO, avšak rozhodně nekončí. Naopak – je před námi rozhodující půlrok. Všichni, kdo to s naší zemí myslí vážně, by se měli zamyslet, co můžou udělat pro to, aby tyto klíčové volby dopadly co nejlépe. Rozdají totiž karty nadlouho dopředu.

Na závěr bych chtěl poděkovat. Děkuji všem našim dobrovolníkům za jejich obětavé nadšení. Děkuji všem tvářím hnutí za jejich mimořádnou odvahu opustit komfortní zónu a jít s kůží na trh. Děkuji všem členům exekutivního týmu, kteří do věci dávali nejen svůj um a zkušenosti, ale také svoje srdce. Děkuji všem, kteří nás podpořili finančně. Bez nich by to nešlo. Děkuji všem našim signatářům – vážím si každého podpisu, který vyjadřuje důvěru a podporu. Děkuji všem, kteří za nás ztratili slovo, obhajovali nás a vysvětlovali, jak to myslíme. Děkuji všem, kteří nám jen tak drželi palce. A děkuji všem, kteří na nás alespoň neplivali a neshazovali nás, i když se jim třeba nemuselo všechno líbit. Vážím si Vás a děkuju.

Absolutně nelituji všeho úsilí, které jsme do projektu vložili. I kdybych předem věděl, co všechno se stane, šel bych do toho znovu. Hrozně moc mi to dalo. Hodně jsem se naučil. Poznal jsem skvělé lidi. Obrovsky mi to rozšířilo obzory. Vím, že tohle vše do společnosti nějakou cestou vrátím. A věřím, že z našeho úsilí toho ještě mnoho dobrého vykvete.

 

Mariana Čapková, Martin Hausenblas, David Ondráčka, Alena Švejnohová

Od začátku jsme se chtěli stát hlasem lidí, na které se kašle. Věříme, že je nutné vrátit do České republiky soudržnost namísto současného sobectví. Během krátké doby v ulicích se nám potvrdila jedna věc: opomíjení a odstrkovaní lidé jsou zoufalí a chtějí s někým mluvit. Sedm z deseti, kteří se zastavili na kus řeči, se k nám přidalo.

Jak vidíme situaci:

       Průzkumy vypadají nadějně, ale do voleb je daleko. Posiluje SPD. Spojují se hráči jako Trikolóra a Svobodní. Pořád hrozí, že pět procent překročí KSČM, stejně jako ČSSD, která nevypadá, že by se chtěla obrodit. Spoléhat se, že v tomto rozložení sil zvítězí na plné čáře dvě demokratické koalice, je podle nás lehkovážné.

       I kdyby koalice vládu složily, naděje na soudržný stát se nesplní. Sociální smír, náprava exekučního systému, pomoc slabším, dostupné bydlení, ochrana krajiny a přírody, rovná lidská práva? Ve vládě složené zleva až doprava na řadu změn můžeme zapomenout. Stačí se podívat na současné dění ve Sněmovně.

       S tím souvisí další nebezpečí. Je možné, že takto různorodá vláda bude neustále v krizi a příliš dlouho nepřežije.

 

Chybí tu třetí demokratický hráč s jasným důrazem na moderní sociální politiku a spravedlivý stát. Hráč, který vyplní mezeru na středolevé straně politického spektra. V ní se nyní zmítají a skomírají politické strany, které na lidi ve skutečnosti kašlou. KSČM, která podporuje miliardáře. ČSSD, v níž pořád kralují stejní papaláši. A ti, kteří museli s ostudou odejít, se nyní vrací zpět - jako třeba Michal Hašek. Hnutí ANO, které se každé volební období zajímá o někoho jiného. Minule to byli podnikatelé, teď jsou to senioři, příště si půjde pro hlasy zase jinam.

“Naše země nekvete, čtyřicet procent lidí nevolí a spousta dalších volí z nouze. Má smysl hledat cestu, jinak to může dopadnout jako vždycky. Potřebujeme rozumnou, moderně uvažující a stabilní vládu, která začne hned řešit dlouho přehlížené problémy naší země a lidí. Nefunkční stát, pomalá justice, zaostávající veřejné služby, financování zdravotnictví, nemoderní školství, exekuce a dluhové pasti, nedostupné bydlení, neefektivní sociální systém, regiony druhé kategorie,” říká k tomu David Ondráčka.

“V ulicích jsme potkali lidi, kteří jsou zklamaní politikou. Nikdo s nimi dlouhou dobu nemluvil, nevidí důvod volit. Nevěří, že by jim systém někdy pomohl z často bezvýchodných situací. Cítím se jim zavázána, stejně jako všem dobrovolníkům a podporovatelům. Proto chci pokračovat v práci na tom, co Lidé PRO začali. Každého, kdo bude mít zájem, zveme, aby s námi v cestě pokračoval,” doplňuje Alena Švejnohová. 

Jsme přesvědčeni, že středově-liberální opoziční blok potřebuje v politice partnera, který bude autenticky reprezentovat přehlížené a odstrkované. Pokud o to budou mít zájem, povedeme rozhovory se subjekty, které by takovou platformu mohly vytvořit. Moderní středo- levicové uskupení je podle nás nejlepší způsob, jak posílit opozici proti současnému vládnímu bloku, populistům a extremistům. A hlavně, jak doopravdy pomoci lidem.

 

Věříme, že naše země potřebuje, aby se v politice někdo postavil za přehlížené a opomíjené. Lidé PRO končí, ale závažnost situace trvá a my budeme hledat jiné cesty, jak naší zemi co nejvíce prospět. Možná to bude běh na delší trať. Společně jdeme dál.

 
P.S. Přečtěte si také OSOBNÍ OZNÁMENÍ MIKULÁŠE MINÁŘE a DAVIDA ONDRÁČKY.

PŘEJÍT NA SEZNAM ČLÁNKŮ