Zveřejňujeme programový základ

19.02.2021 18:00

V naší zemi dlouhodobě sílí nespokojenost. V 90. letech velká část společnosti věřila v nově nabytou svobodu, v postupné dohnání vyspělých zemí a všeobecný blahobyt. Část lidí po sametové revoluci opravdu dokázala využít nové příležitosti a těžit z ekonomického a kulturního rozvoje. Dnes mají ale i tito lidé často pocit, že náš stát přestal s rozvojem světa držet krok, že ekonomický, sociální a politický systém kulhá na obě nohy, že stát ztratil schopnost řešit zásadní problémy nás, lidí. Dalším milionům lidí připadá porevoluční rozvoj zběsilý, bezohledný a chaotický. Řadu z nich lapila půjčková a exekuční mafie do dluhových pastí, z nichž se nemohou vlastními silami vymanit. Miliony lidí žijí v regionech, na které se kašle. Drastické rozdíly v kvalitě školství nebo přístupu ke zdravotní péči jsou neoddiskutovatelné. Je tu řada odstrčených skupin: maminky samoživitelky, rodiny s handicapovanými členy, senioři… Talentované děti nemají podporu ve školách, stejně jako děti se speciálními potřebami. Máme tu děti v dětských domovech, lidi pracující za mizerné mzdy a v šedé ekonomice. Pro mnohé je těžké vyrovnat se s nároky globalizace. Prudký rozvoj vyvolává pocit bezradnosti a ztráty starého dobrého srozumitelného světa, v němž si člověk připadal v bezpečí. Důsledkem je země rozdělená do mnoha táborů, které si navzájem nerozumí. Zároveň ani jeden z nich není se současným stavem věcí spokojený. Pandemie to vše podtrhla. Velká část lidí ztratila důvěru v politiku a ve státní instituce.

Společenská dohoda se drolí. PŘEJÍT NA SEZNAM ČLÁNKŮ